Paste your Google Webmaster Tools verification code here

ליווי אתר בהקמה

מצאת את בונה האתרים והמעצב שיעשה לך את האתר שחלמת עליו לעסק שלך. אך האם חשבת מה יעלה בגורלו לאחר שתעלה אותו לאוויר?

האם ימצאו אותו בגוגל? האם האתר שלך מותאם לדרישות מנוע החיפוש?

כאן אני נכנסת לתמונה! אני מלווה אותך לאורך כל בניית האתר. נפגשת אתך ועם בונה האתר על מבנה האתר ונמצאת שם לתמיכה ולביקורת.

ליווי אתר בהקמה מתחיל משלב האפיון והפיתוח ועד העלייה לאוויר. אתר הנבנה תוך כדי הטמעת דרישות הקידום יוצר בסיס טוב יותר עבור פעולות הקידום העתידיות, ובכך חוסך זמן ועלויות.

תהליך ליווי ויעוץ מתנהל בשלושה שלבים:

  • נוכחות בפגישת האפיון עם הלקוח, המפתח והמעצב על מנת למנוע מצבים בהם אופן העיצוב ומבנה האתר מתנגשים עם דרישות הקידום.
  • הפקת מסמך דרישות SEO (קידום אתרים) יסודי למתכנת – בהתאם לאופי האתר.
  • סריקת האתר טרם העלייה לאוויר, ווידוא הטמעת מסמך הדרישות במלואו ואיתור ליקויים.

במהלך כל תקופת הפיתוח אני זמינה לשאלות והתייעצויות מצד המפתח/המעצב. בסופו של התהליך אני בודקת ומאשרת כי האתר עומד בסטנדרטים הנדרשים ומוכן לעלייה לשרת.